Jesteś tutaj: Home » Blog » Choroby 2023 i wyzwania 2024
Choroby 2023 i wyzwania 2024 obrazek wyróżniający

Choroby 2023 i wyzwania 2024

min. czytania

0
(0)

Postępująca zachorowalność na choroby cywilizacyjne to palący problem epidemiologiczny. Mierzymy się z falą różnych chorób przewlekłych, natomiast specjaliści alarmują, że odsetek chorych będzie stale wzrastać. Jednocześnie podkreśla się dużą rolę profilaktyki zdrowotnej, która jest szansą na spowolnienie dynamiki wzrostu zachorowalności na wiele chorób. System ochrony zdrowia po pandemii musi mierzyć się w wieloma nowymi wyzwaniami, jakimi są jakimi są choroby serca, nerek, otyłość oraz cukrzyca. Jakie choroby stanowią obecnie największa zagrożenie dla zdrowia publicznego? Jakie wyzwania czekają służbę zdrowia w 2024 roku? Więcej informacji w dalszej części artykułu.

Czym są choroby cywilizacyjne?

To inaczej choroby stylu życia. Są to nabyte w trakcie naszego życia problemy zdrowotne wynikające ze sposobu funkcjonowania: wyborów żywieniowych, trybu pracy czy higieny snu. Do najbardziej rozpowszechnionych chorób cywilizacyjnych należą choroby układu krążenia w tym choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, miażdżyca a także nerwica i depresja, choroby układu oddechowego a także układu pokarmowego. Ich głównym powodem jest zbyt duże tempo życia, przy jednoczesnym spożywaniu niezdrowego jedzenia, stosowaniu używek, braku odpowiedniej ilości snu, odpoczynku oraz sportu. Znaczny wpływ na rozwój tych chorób ma również postępujące uprzemysłowienie, zanieczyszczenie środowiska naturalnego oraz hałas i smog elektroniczny. Choroby w 2023 roku to w dużej mierze właśnie choroby cywilizacyjne, które mają wpływ na wzrost śmiertelności ludzi, znaczące pogorszenie jakości życia oraz większe występowanie innych schorzeń, na przykład chorób autoimmunologicznych czy nowotworów. 

Choroby w 2023 roku

Statystyki alarmują, że ponad 90 proc. przedwczesnych zgonów następuje w wyniku choroby cywilizacyjnej lub przewlekłej. Podczas kongresu „Wizjonerzy zdrowia”, który odbył się pod koniec 2023 roku eksperci z branży medycznej, lekarze i naukowcy dyskutowali nad najbardziej palącymi problemami, z jakimi mierzy się polski system opieki zdrowotnej. Jednym z największych wyzwań 2023 roku wskazano temat niezakaźnych epidemii XXI wieku, jakimi są choroby serca, nerek, otyłość oraz cukrzyca. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę jako kraj wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego. Aby je obniżyć, konieczne jest zniwelowanie czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, wysoki cholesterol, brak ruchu i nadużywanie używek. Bardzo istotna z punktu widzenia przeciwdziałania chronicznym i nieodwracalnym schorzeniom jest wczesna diagnostyka, która obejmuje konsultacje lekarskie, badania krwi czy ultrasonografię mięśnia sercowego i obraz naczyń krwionośnych.

Zmiana stylu życia „na gorsze” jako przyczyna chorób cywilizacyjnych

Zmiana stylu życia powoduje, że coraz większym problemem w Polsce stają się choroby cywilizacyjne, jak otyłość, cukrzyca typu 2. Są to choroby metaboliczne nabyte głównie poprzez stosowanie nieprawidłowej diety bogatej w cukier rafinowany oraz węglowodany. Eksperci podczas konferencji „Wizjonerzy zdrowia” mówili o konieczności zarówno leczenia zachowawczego, jak chirurgicznego oraz kontynuacji programów dla osób chorych na cukrzycę.

Coraz częstsze zachorowania na nowotwory

Kolejnym zagrożeniem dla populacji są nowotwory. Stanowią one drugą przyczynę zgonów w Polsce, powodując w 2020 roku 21,8% zgonów mężczyzn i 20% zgonów kobiet. Stanowią one istotny problem zdrowotny, przede wszystkim u osób w młodym i średnim wieku (25-64 lat). Zjawisko to jest szczególnie widoczne w populacji kobiet, w której od kilku lat nowotwory są najczęstszą przyczyną zgonów przed 65. rokiem życia. Opieka onkologiczna jest w Polsce na znacznie niższym poziomie niż w pozostałych krajach Europy. Wskazuje na to wysoka umieralność osób chorych na nowotwory, która stawia Polskę w czołówce Europy. W krajach Unii Europejskiej wskaźniki umieralności z powodu nowotworów są najwyższe na Węgrzech, w Chorwacji, Słowacji, Łotwie, Słowenii i Polsce. W 2023 roku z nowotworem zmagało się aż 1,17 mln Polaków. Celem poprawy jakości leczenia tej grupy chorych wskazuje się na konieczność upowszechnienia immunoterapii i leczenia celowanego w nowotworach litych i nowotworach hematologicznych. Przełomem w ostatnich latach w leczeniu tych chorób stały się dwie grupy leków – immunoterapia oraz leki celowane. 

Zestaw suplementów na układ sercowo-naczyniowy

Zobacz naszą propozycję suplementów na wsparcie serca i naczyń krwionośnych:

Wyzwania sektora ochrony zdrowia w 2024

Do największych wyzwań na rok 2024 oraz kolejnych lat w kontekście ochrony zdrowia stają się nie tylko choroby społeczne, ale także problem starzejącego się społeczeństwa. Działania zmierzające do wydłużenie życia Polaków i poprawy jego jakości muszą iść w parze ze zwiększeniem liczby urodzeń i poprawą opieki nad kobietami w ciąży. W 2023 roku liczba urodzeń w Polsce wynosiła 272 tys. co oznacza spadek o 11% (33 tys. dzieci mniej) w stosunku do 2022 roku. Jednym z powodów tej sytuacji jest spadek liczby kobiet w wieku rozrodczym, ale też większe trudności z zajściem w ciąże wśród kobiet spowodowane stanem ich zdrowia.

Choroby przewlekłe u noworodków

Kondycja zdrowotna rodziców determinuje zdrowie dziecka – tutaj pojawia się kolejne ogromne wyzwanie związane z ilością chorób przewlekłych wśród noworodków i dzieci. W 2022 roku urodziło się 82 tys dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi jak autyzm czy zespół Aspergera. Obecnie jedno na 100 dzieci, które rodzą się w Unii Europejskiej ma jedno z tych zaburzeń. Innymi wyzwaniami jest opieka medyczna osób starszych, często posiadających kilka różnych jednostek chorobowych. Coraz częściej mówi się o jakości leczenia, jednak wyzwaniem wciąż pozostaje dostępność do lekarzy specjalistów oraz skrócenie kolejek.

Choroby układu sercowo naczyniowego i oddechowego w czołówce chorób 2024

Jednocześnie największym wyzwaniem epidemiologicznym wciąż pozostają choroby niezakaźne, czyli choroby cywilizacyjne. Jako najgroźniejsze choroby w 2024 roku eksperci wymieniają schorzenia kardiologiczne, udary i choroby układu oddechowego. Standardy diagnostyczno-lecznicze w Polsce nie są w tym zakresie na najwyższym poziomie. Dodatkowo pacjenci kardiologiczni często bagatelizują problem. Po swoim incydencie kardiologicznym opuszczają placówkę często nie kontynuując leczenia, nie kontrolując swojego stanu zdrowia przez długi czas. Podstawowe działania edukacyjne dotyczące zarówno profilaktyki zdrowotnej, ale też samego leczenia powinny być nieodłącznym elementem działań systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Zobacz także

Jak wspierać układ sercowo-naczyniowy?

 

Objawy cukrzycy. Jak rozpoznać pierwsze symptomy cukrzycy?

Podstawowa suplementacja przy insulinooporności

 

Jak oceniasz nasz wpis?

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak na razie brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Udostępnij post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sposoby płatności
  • Certyfikaty
Dodano do koszyka: