Jesteś tutaj: Home » Blog » Badania na konopiami styczeń - marzec 2024
Badania na konopiami Styczeń - Marzec 2024 - obrazek wyróżniający

Badania na konopiami styczeń - marzec 2024

min. czytania

0
(0)

 w nimW styczniu 2024 pojawiły się dwa ciekawe badania. Jedno dotyczyło podawania ekstraktów CBD u dzieci z zaburzeniem neurorozwojowym. Drugie miało ocenić aktywność biologiczną związków konopnych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. W badaniu klinicznym przeprowadzonym na grupie 60 dzieci chorych na autyzm próbowano ocenić na ile CBD będzie łagodzić objawy choroby. Badanie u chorych na stwardnienie rozsiane miało na celu ocenę czasu półtrwania CBD i THC podawanych doustnie w porównaniu z grupą placebo. 

W styczniu 2024 w czasopiśmie Trends in Psychiatry and Psychotherapy opublikowano wyniki randomizowanego, podwójnie ślepego, kontrolowanego placebo badania klinicznego 60 dzieci w wieku od 5 do 11 lat, które cierpią na autyzm. Dzieci były poddawane terapii CBD. Badanych podzielono na dwie grupy. Grupę leczoną, która otrzymywała ekstrakt z konopi bogatych w CBD oraz grupę kontrolną, który otrzymała placebo. Leczenie trwało łącznie 12 tygodni. Analizowano skuteczność terapii pod względem poprawy w zakresie wielu aspektów. Między innymi interakcji społecznych, lęku, koncentracji uwagi, pobudzenia psychomotorycznego oraz liczby posiłków w ciągu dnia.

Badanie wykazało, że grupa stosująca CBD miała poprawę w zakresie interakcji społecznych, koncentracji, zmniejszenie lęku oraz obniżenie nadpobudliwości. Tylko u trojga dzieci w grupie leczonej (9,7%) wystąpiły działania niepożądane (zawroty głowy, bezsenność, kolka i przyrost masy ciała). Więc terapia ma niewiele poważnych skutków ubocznych i przynosi poprawę stanu chorych. 

https://www.scielo.br/j/trends/a/TVWvDrn75t5vHNbfYSvgzTz/?lang=en 

  • Ocena aktywności farmakologicznej leku na bazie konopi indyjskich u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, cierpiącym na ból neuropatyczny i spastyczność

W próbie 134 pacjentów cierpiących na ból neuropatyczny i spastyczność w stwardnieniu rozsianym próbowano ocenić działanie THC oraz CBD. Było to randomizowane, kontrolowane badanie kliniczne. Do grupy aktywnie leczonej tego badania cząstkowego włączono 23 pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (17 kobiet i 6 mężczyzn) w wieku 21–67 lat. Otrzymywali oni doustne kapsułki zawierające THC oraz CBD w formie kombinacji. Maksymalne ilości wynosiły 22,5 mg (THC) i 45 mg (CBD) dziennie. Oczywiście podzielone na trzy dawki. Wyniki oceniano pod kątem bólu i spastyczności. Próbki krwi analizowano przy użyciu ultrawysokosprawnej chromatografii. Na podstawie symulacji najlepszego modelu oszacowano parametry aktywności biologicznej. Dla THC (5 mg) okres półtrwania wyniósł 2,75 h. A dla CBD (10 mg) okres półtrwania wyniósł 4,95 h. W grupie leczonej aktywnie, w porównaniu z grupą placebo, zarejestrowano więcej zdarzeń niepożądanych.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38054364/ 

Luty 2024 – badania nad CBD i THC

W lutym warto zwrócić uwagę na badanie dotyczące wpływu CBD i THC na integralność kośćca oraz badanie weryfikujące wpływ leku Nabinol (syntetyczny kannabinoid) na funkcje poznawcze. 

  • Ocena działania konopi na integralność kośćca po podaniu dwóch produktów z konopi indyjskich

W badaniach przedklinicznych wykazano, że kannabidiol (CBD) utrzymuje integralność kości. Niewiele jednak wiadomo na temat wpływu THC na tkankę kostną. W tym badaniu porównano działanie dwóch doustnych produktów z konopi indyjskich na prawidłową homeostazę kości. Dokonano ceny markerów degradacji i tworzenia kości. W badaniu wzięły udział 83 zdrowe osoby, które zostały losowo przydzielone do grupy otrzymującej 2 leki: Spectrum Yellow (0,9 mg THC, 20 mg CBD/ml oleju) i Spectrum Red (2,5 mg THC, 0,3 mg CBD/ml oleju) lub placebo. Markery kostne oceniano na początku badania, po 7 dniowej kuracji 8 dnia a także po 13 dniach.

Pacjenci poddani leczeniu preparatem mieli znacząco niższe poziomy enzymów degradujących kości. Krótkotrwałe leczenie produktami z konopi indyjskich z dominacją CBD lub THC spowodowało osłabienie markera resorpcji kości. Wyniki mogą sugerować ochronne właściwości kannabinoidów w zakresie formowania tkanki kostnej. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36346322/ 

  • Wpływ leku Nabilon upośledza przestrzenną i werbalną pamięć roboczą u zdrowych ochotników

Badacze podjęli się analizy upośledzenia funkcji poznawczych i pamięci u zdrowych ochotników stosujących konopie indyjskie, poddanych działaniu preparatu Nabilon. To syntetyczny odpowiednik THC, substancji znanej z konopi ze swojego działania leczniczego i zmieniającego świadomość. Badanie miało na celu ocenić efekty przyjęcia dużej dawki kannabinoidów na werbalną pamięć roboczą i przestrzenną pamięć roboczą. Dotyczyły przyjęcia doustnego syntetycznego agonisty kannabinoidów, Nabilonu, w dawce 1-2 mg. Oceniono działanie leku u 28 ochotników, którzy po przyjęciu dawki Nabilonu lub placebo wykonali zadania dotyczące zakresu przestrzennego i cyfrowego przy różnych warunkach opóźnienia (0, 6, 12 i 18 sekund) w randomizowanej, podwójnie ślepej próbie.

Nabilon osłabił werbalną pamięć roboczą u grupy aktywnie leczonej, nie wpłynął na odczucie podobne do psychozy. Wyniki pokazały, że efekt odurzenia w postaci zaburzeń pamięci był intensywniejszy u osób rzadziej używających konopi indyjskich. A mniej wyraźny u częstych użytkowników konopi indyjskich. Badania pokazało, że niskie dawki syntetycznych kannabinoidów zaburzają pamięć przestrzenną i werbalną A to wskazuje, że egzogenna aktywacja układu kannabinoidowego wpływa na wydajność poznawczą. Badacze udowodnili też, że występowanie psychozy jest powiązane z deficytami pamięci roboczej, która występuje po marihuanie. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36201240/

Marzec 2023 – badania nad CBD,THC

W marcu pojawiły się dwa ciekawe badania. Pierwsze dotyczyło stosowania CBD jako substancji przeciwbólowej przy ostrym bólu zębów. W przypadku drugiego badania analizowano przeciwlękowe działanie terpenu d-limonen jako efekt działania THC. 

  • Kannabidiol jako alternatywny środek przeciwbólowy w ostrym bólu zębów

W tym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznych przeprowadzono ocenę skuteczności i bezpieczeństwa kannabidiolu (CBD) jako leku przeciwbólowego u pacjentów z nagłym ostrym bólem zębów. Przeprowadzono je na grupie 61 pacjentów z bólem zęba o natężeniu od umiarkowanego do silnego. Badanych przydzielono losowo do 3 grupy: przyjmujących CBD w dawce 10 mg/kg, przyjmujących CBD w dawce 20 mg/kg i grupę placebo. Mierzono zmianę w odczuwaniu bólu u pacjentów.

Obie grupy badanych, które otrzymały CBD doświadczyły znacznej redukcji bólu w porównaniu z ich wartością wyjściową oraz z grupą placebo. Niektórzy uczestnicy badania uzyskali ulgę o 73% w stosunku do wartości wyjściowej w ciągu 180 minut. Osoby przyjmujące większą dawkę CBD – 20mg/kg masy ciała – doświadczyły szybszej ulgi w bólu niż grupa przyjmująca dawkę 10mg/kg masy ciała. Jednakże obie grupy osiągnęły maksymalną ulgę w bólu po 180 minutach. To badanie dostarcza pierwszego dowodu klinicznego na to, że doustne CBD może być skutecznym i bezpiecznym środkiem przeciwbólowym w leczeniu bólu zębów.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37910667/ 

  • D-limonen jako sposób na łagodzenie stanów lękowych występujących przy stosowaniu tetrahydrokanabinolu u zdrowych dorosłych

W tym badaniu oceniano czy terpenoid zawarty w konopiach indyjskich, d-limonen, łagodzi stany lękowe powodowane przez THC. Wzięło w nim udział 30 dorosłych ochotników. W dziewięciu sesjach ambulatoryjnych z podwójnie ślepą próbą, wdychali odparowane THC w dawce 15 mg lub 30 mg lub odparowany d-limonen w dawce 1 mg lub 5 mg. Następnym krokiem było podawanie THC i d-limonenu jednocześnie w grupie aktywnej. Podczas 10 sesji 12 uczestnikom grupy aktywnej podano 30 mg THC i 15 mg d-limonenu.

Wyniki obejmowały subiektywne działanie leku, sprawność poznawczą/psychomotoryczną, parametry życiowe oraz stężenie THC i d-limonenu w osoczu. Po podaniu samego d-limonenu sprawność poznawcza uczestników nie różniła się od grupy placebo. Podanie samego THC w dawce 15 mg i 30 mg wywołało subiektywne, poznawcze i fizjologiczne skutki typowe dla ostrej ekspozycji na konopie indyjskie. Odczuwanie stanów lękowych zmniejszało się wraz ze wzrostem dawki d-limonenu, a jednoczesne podawanie 30 mg THC i 15 mg d-limonenu znacząco obniżyło odczuwanie lęku w porównaniu z efektem 30 mg samego THC. Wyniki sugerują, że d-limonen osłabiał wywołane przez THC działanie lękowe, co sugeruje, że ten terpenoid może zwiększać indeks terapeutyczny.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38498958/ 

Zobacz inne artykuły o badaniach

Badania nad CBD i THC w ostatnim kwartale 2023

Produkcja osocza krwi z nasion konopi 

Badania nad konopiami kwiecień – czerwiec 2023

Jak oceniasz nasz wpis?

Średnia ocena 0 / 5. Liczba głosów: 0

Jak na razie brak głosów! Bądź pierwszym, który oceni ten post.

Udostępnij post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Sposoby płatności
  • Certyfikaty
Dodano do koszyka: